Ordensregler

Betingelser for brug af motionscentret.

Betaling og tilmelding til motionscentret kan foregå ved henvendelse til motionscentrets instruktører eller til svømmehallens livreddere

Al træning er på eget ansvar
Forsikringsmæssigt er det for unge under 18 år forældrenes forsikring, der træder i kraft ved ulykke eller ødelæggelse
For motionister over 18 år, er det egen forsikring, der træder i kraft ved ulykke eller ødelæggelse

  • Under 15 år: Alle under 15 år skal træne sammen med en forælder tilstede hver gang
  • Mellem 15 og 18 år så skal der være en forældreunderskrift påhæftet træningskortet.
  • Forældrene skal ved børnenes indmeldelse møde op sammen med barnet for at give underskriften i personalets nærvær.

Alle brugere skal have et billede af sig selv påhæftet træningskortet (uden billede kan kortet ikke forlænges!)

Træningskortet skal udfyldes med dato ved hver træning

Træningskortet skal ligge fremme under træningen

Er betalingen overskredet med 1 uge vil du blive bortvist træningslokalet og kan først starte igen efter ny betaling.

Ingen brug af udendørs fodtøj / ingen træning i strømpesokker / bare tæer

Tøj, sko og tasker skal opbevares i omklædningsrummet

Håndvægte, lodder m.m. skal ryddes på plads efter brug.

Håndklæde skal bruges til at ligge/sidde på.
Maskiner skal afsprittes efter brug.

Overskridelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning.

(Gældende fra 24/3 2009)

Støvring Svømmehal
Webdesign: StyrHjemmesiden.dk